O nama

Dopisom od 17.03.2009.godine Opština Trstenik je obavestila Agenciju za privatizaciju u nameri preuzimanja TP Zapadna Morava A.D. Trstenik u cilju formiranja industrijske zone u kom postupku bi opština Trstenik preuzela i obaveze privrednog društva prema poveriocima.

Agencija za privatizaciju je 01.12.2009. godine donela rešenje br.10-5122/09-2623/02 kojim se ukida Rešenje Agencije od 08.09.2008.godine o pokretanju prinudne likvidacije i Odluku o restrukturiranju kojom se pokreće restrukturiranje subjekta privatizacije TP Zapadna Morava A.D. Trstenik.

Dana 11.06.2010 godine potpisan je Sporazum o udelu državne svojine u sredstvima koja koristi TP”Zapadna Morava”A.D. u restrukturiranju između našeg privrednog društva i Republičke direkcije za imovinu kojim je utvrđen udeo državne svojine u sredstvima koje koristi TP”Zapadna Morava”.A.D. u iznosu od 98,86%.

TP Zapadna Morava danas posluje kao akcionarsko društvo sa većinskim državnim kapitalom i kao osnovnu delatnost pruža usluge izdavanja magacinskog i kancelarijskog prostora u sedištu društva u Beljicima i u svojim lokalima koji se nalaze na teritoriji opštine Trstenik.

Uspešno se izmiruju sve obaveze prema poveriocima,porezi i doprionosi, veliki broj zakupaca koristi usluge objekata privrednog društva(Uprava Carina,Direkcija za imovinu,Komstan,Opština Trstenik), tako da privredno društvo uspešno posluje u sadašnjoj veoma nepovoljnoj ekonomskoj situaciji.